Regulamin siatkówki plażowej 2023

R E G U L A M I N

NORD Amatorska Liga Siatkówki Plażowej ATLAS Tours 2023
1. Cel Turnieju:
- Popularyzacja aktywnego wypoczynku i plażowej piłki siatkowej wśród zawodników naszej ligi.
2. Organizator:
- Amatorska Liga Piłki Siatkowej ATLAS Tours Pod patronatem MUKS Sari Żory,
- MOSiR Żory.
3. Termin i miejsce rozgrywek:
Terminy: 08.07.2023 (sobota), 22.07.2023 (sobota), 05.08.2023 (sobota),
Turniej finałowy: 19.08.2023 (sobota).
- Miejsce: boiska do siatkówki plażowej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach-Rój ul. Kłokocińska 78a.
4. Uczestnictwo:
- W lidze plażowej mogą brać wyłącznie zespoły reprezentujące drużyny zgłoszone do rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej ATLAS Tours w sezonie 2022/2023.
- Uczestniczące zespoły mogą składać się wyłącznie z zawodników wpisanych na listę danej drużyny w sezonie 2022/23 oraz ich zdjęcie musi znajdować się na stronie ligi.
- Drużyna na cały cykl ligowy może zgłosić do zespołu 4 osoby, każda drużyna wystawia do zespołu wyłącznie swoich członków. Nie ma możliwości wystawienia zespołów mieszanych z zawodników różnych drużyn. Istnieje możliwość wpisania większej liczby zawodników, lecz każda dodatkowa osoba to koszt 50zł. W przypadku wpisania dodatkowych osób na listę przed na tydzień przed finałem należy podać organizatorowi czteroosobowy skład osobowy reprezentujący drużynę w finale. Zawodników można dopisywać w dowolnym momencie trwania ligi plażowej.
- Opłata wpisowa na cały cykl wynosi 400 zł od drużyny.
- Każda drużyna otrzyma od organizatora w pierwszym dniu zmagań zestaw czterech koszulek
- Zespoły biorące udział w lidze są zobowiązane do rozgrywania meczy w koszulkach dostarczonych przez organizatora. Jednocześnie zaleca się, aby zawodnicy z jednej drużyny posiadali te same spodenki.
- Kapitanowie zobowiązani są do zawarcia w zgłoszeniu drużyny do ligi rozmiarów
i numerów koszulek dla zawodników oraz do przesłania potwierdzenia przelewu wpisowego.
- Każda z drużyn zgłoszonych do ligi zobowiązana jest do stawienia się do uczestnictwa w cyklu w każdym terminie wyznaczonym wstępnie przez niniejszy regulamin. Wyjątkiem są sytuacje nadzwyczajne: załamania pogody (np. gradobicie, burza z piorunami), sytuacje związane z COVID-19. Wszystkie drużyny są zobowiązane do śledzenia oficjalnej strony ligi, na której będą publikowane oficjalne komunikaty dotyczące rozgrywek siatkówki plażowej. Organizator będzie informował na bieżąco o przebiegu cyklu turniejów i ewentualnych zmianach, wynikających z aktualnej sytuacji.
- Nie stawienie się drużyny na każdy z turniejów będzie skutkowało karami punktowymi
(-3 pkt za każdy nie rozegrany mecz). W finale zagra każda drużyna zgłoszona do cyklu, lecz dokładne zasady rozgrywania dnia finałowego zostaną przedstawione po zapisach.
5. Zgłoszenia do cyklu turniejów przyjmowane będą do 18.06.2023 r. u Piotra Janika telefonicznie pod nr tel.784 927 408 lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
- Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko oraz numer telefonu kapitana drużyny, imiona i nazwiska zawodników biorących udział w turnieju, potwierdzenie przelewu 400 zł wpisowego na nr konta 19 1020 2472 0000 6102 0440 8365 (w tytule: „wpisowe na turniej -nazwa drużyny-"), rozmiary i numery koszulek dla zawodników. Tabela rozmiarów jest dostępna na stronie ligi oraz w komentarzu pod postem o starcie ligi.
6. System rozgrywek:
- Ustalony zostanie w zależności od ilości startujących drużyn. Dotyczy to także dnia finałowego.
- Dokładna rozpiska rozgrywek zostanie ogłoszona po zakończeniu zapisów.
- Liga będzie rozgrywana zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
- Ze względu na udział 4 osób w drużynie, dozwolone są zmiany zawodników wyłącznie pomiędzy meczami, a nie w trakcie setów lub w ich przerwach. Wyjątkiem od tej zasady jest kontuzja któregoś z zawodników, w takiej sytuacji zmiana zawodnika kontuzjowanego na innego zawodnika drużyny jest zmianą regulaminową, nie wymagającą zatwierdzenia u organizatora rozgrywek . Wtedy zmiana może nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednakże zawodnik opuszczający boisko z powodu kontuzji nie może zagrać już do końca danego dnia rozgrywek, w pozostałych terminach zawodnik może brać udział na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
- We wszystkich dniach eliminacyjnych obowiązuje ligowy system punktacji, tj.: 3 pkt za zwycięstwo 2:0, 2 pkt za zwycięstwo 2:1, 1 pkt za przegraną 1:2, 0 pkt za przegraną 0:2 pkt.
7. Nagrody:
- Puchary, medale, nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca,
- Dyplomy dla każdej drużyny za udział w turnieju,
- Koszulka dla każdej osoby startującej w turnieju.
8. Uwagi końcowe:
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub utracone w czasie trwania turnieju.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników cyklu turniejów w zakresie OC, AC i NNW, ubezpieczenie w tym zakresie realizuje w ramach aktualnych potrzeb każdy z uczestników cyklu turniejów.
- Zgłoszenie i udział zawodnika w turnieju oznacza, że zapoznał się z regulaminem i że go akceptuje.
- Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
- W sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decydować będzie organizator
i sędziowie turnieju.
- Podczas rozgrywania turniejów obowiązują wszystkie wytyczne i obostrzenia wynikające z odpowiednich rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz przepisy epidemiologiczne GIS w zakresie profilaktyki COVID-19.
Uczestnicy rozgrywek zobowiązani są do przestrzegania zapisów regulaminu ośrodka MOSiR Żory.